Takaisin blogin etusivulle

Tuotearviot parantavat ostokokemusta

Kuinka käyttää tuotearvioita paremman ostokokemuksen luomiseen

Digitaalinen kaupankäynti on mullistanut tapamme tehdä ostoksia, sillä se tarjoaa ostajille vertaansa vailla olevaa mukavuutta ja myyjille kusannustehokkaan myyntikanavan lisäksi pääsyn maailmanlaajuisille markkinoille. 

Laaja digitaalinen ulottuvuus luo kuitenkin myös haasteita. Kuluttajien on entistä haastavampaa tehdä tietoon perustuvia, harkittuja ostopäätöksiä. Näin vastuullisuudenkin aikakaudella harkinta ostoksia tehdessä on yhä tärkeämpää ja vaikuttaakin - onneksi - monen ihmisen ostopäätökseen. Tässä kohtaa voimmekin ottaa kuvaan mukaan tuotearvioinnit, jotka voivat toimia luottamuksen ja laadun merkkinä verkko-ostoksia tehdessä. 

Ne verkkokauppiaat, jotka ymmärtävät tuotearvioinnin voiman, voivat muuttaa liiketoimintaansa yhä tuloksekkaampaan suuntaan. Tuloksellisuutta voidaan nimittäin lisätä monella tapaa, joista yhä useammalle ovatkin tuttuja verkkokauppiaan neljä koota: Kävijämäärä, konversio, kate ja keskiostoksen kasvattaminen.

Tässä tekstissä esitellään tutkimusten tukemia tuotearvioinnin konkreettisia hyötyjä ja havainnollistetaan, miksi investoiminen tuotearviointien keräämiseen ei ole vain hyödyllistä vaan välttämätöntä sähköisen kaupankäynnin menestyksen kannalta.

Tuotearviot rakentavat luottamusta avoimuudella

Luottamus on jokaisen menestyvän verkkokauppiaan kulmakivi. Eräänkin tutkimuksen mukaan tuotearvioinnit vaikuttavat merkittävästi kuluttajien luottamukseen. Tutkimuksessa todettiin, että potentiaaliset ostajat pitävät sellaisia tuotteita luotettavimpina, joilla on korkeammat arvioinnit. Luottamus puolestaan vaikuttaa suoraan kuluttajan halukkuuteen tehdä ostoksia. Ympäristössä, jossa ostajat eivät voi fyysisesti tarkastella tai kokeilla tuotteita, luokitukset ja arvioinnit toimivat laadunvarmistuksen korvikkeena. Esittelemällä tuotearvioita verkkokauppiaat voivat rakentaa avoimen suhteen asiakkaisiinsa ja luoda turvallisuuden ja luotettavuuden tunnetta, joka palkitsee nopeampana ostopäätöksenä.

Toinen luottamukseen vaikuttava tekijä tuotearvioiden maailmassa liittyy siihen, kuka arvioinnin on tehnyt. Vahvistamattomat, eli anonyymit arvioinnit eivät ole yhtä tehokkaita vakuuttamaan kuin sellaiset, joiden antajasta verkkokauppias voi mennä takuuseen. Eli ostaja haluaa varmistua siitä, että tuote on todellakin lähetetty asiakkaalle, hän on sitä kokeillut ja käyttänyt, jonka jälkeen asiakas on antanut oman puolueettoman arviointinsa ostamastaan tuotteesta.

Luottamuksen rakentamiseksi ja vahvistamiseksi verkkokauppiaan onkin syytä varmistua, että käytössä oleva tuotearviointipalvelu mahdollistaa:

  • Luotettavat tuotearviot: varmistetaan, että arvioinnin on antanut tuotteen ostanut ja sitä käyttänyt henkilö
  • Vahvistetut tuotearviot: ei anonyymejä arviointeja näkyviin!
  • Puolueettomat tuotearviot: arviot on kerätty kestävällä tavalla, eikä niiden antamisesta ole palkittu erikseen

Tuotearviot tehostavat asiakkaan päätöksentekoa

Tuotearvioinnit helpottavat kuluttajien päätöksentekoprosessia sujuvoittamalla ajatusprosessointia. Kuten useat tutkimukset ovat todenneet, tuotearviot auttavat vähentämään informaatiotulvaa, minkä ansiosta kuluttajat voivat tehdä nopeampia ja varmempia ostopäätöksiä. Tutkimuksissa korostetaan, että tuotearviot toimivat suodattimena, joka ohjaa kuluttajat sellaisten tuotteiden pariin, jotka muut ovat testanneet ja hyväksi todenneet. Tästä on useita hyötyjä: arviot eivät ainoastaan paranna ostokokemusta tehostamalla sitä, vaan myös lisää todennäköisyyttä, että ostettuun tuotteeseen ollaan tyytyväisiä. Se taas johtaa matalampiin palautusprosentteihin ja suurempaan asiakasuskollisuuteen.

Myynnin ja konversiolukujen parantaminen

Tuotearvioiden vaikutusta myyntiin ei voi liioitella. Tutkimukset paljastavat suoran korrelaation tuotearvioiden ja myyntituloksen välillä. Tuotteet, joilla on korkeammat arvosanat ja enemmän arvosteluja, myyvät yleensä enemmän. Arvioidaan, että yhden tähden lisäys luokituksissa voi johtaa myyntitulojen huomattavaan kasvuun. Tämä johtuu korkealle arvioiden tuotteiden paremmasta näkyvyydestä ja koetusta arvosta. Lisäksi tuotearvioinnit voivat parantaa merkittävästi konversiolukuja. Potentiaaliset ostajat ostavat todennäköisemmin tuotteen, jolla on lukuisia myönteisiä arvosteluja, sillä ne ovat osoitus tuotteen laadusta ja suorituskyvystä.

Tuotearviot lisäävät asiakkaiden sitoutumista ja kannustavat antamaan palautetta

Tuotearviot edistävät vuorovaikutteista ostoympäristöä. Antamalla asiakkaiden arvioida ja arvostella tuotteita verkkokauppiaat kannustavat avoimeen vuoropuheluun ja palautteenantoon. Asiakkaiden sitouttaminen ja sitoutuminen on korvaamatonta useista syistä. Ensinnäkin se antaa kauppiaille suoraa tietoa asiakastyytyväisyydestä ja siihen liittyvistä parannuskohteista. Toiseksi se luo ostajien välille yhteisön, jossa asiakas voi tuntea itsensä arvostetuksi ja kuulluksi, mikä on olennaisen tärkeää brändiuskollisuuden rakentamisessa. Lisäksi potentiaaliset asiakkaat voivat tehdä tietoon perustuvia päätöksiä lukemalla muiden kokemuksia ja mielipiteitä.

Johtopäätös

Digitaaliset markkinat ovat täynnä asiakkaita ja kilpailu on kovaa. Erotuakseen joukosta verkkokauppiaiden on hyödynnettävä kaikkia käytössään olevia välineitä parantaakseen ostokokemusta, luodakseen luottamusta ja lisätäkseen myyntiä. Tuotearvioinnit eivät ole vain ominaisuus vaan menestyvän verkkokaupan olennainen osa. Hyödyt ovat selkeät:

  • Tuotearvioinnit vaikuttavat myönteisesti kuluttajien käyttäytymiseen
  • Ne lisäävät luottamusta ja yksinkertaistavat päätöksentekoa
  • Tuotearviot lisäävät myyntiä ja 
  • Arvioiden näyttäminen edistää sitoutumista.

Investointi helppokäyttöiseen tuotearviointijärjestelmään ei ole kuluerä vaan strateginen askel kohti parempaa ja kannattavampaa ostokokemusta. 

Kirjoittaja: Noora Kahra, Chief Marketing Officer

RateCompass / Vilkas Group